Straatnamen

De straatnamen binnen het park van de Vijversburg zijn gerelateerd aan de oude rechtspraak in Drenthe.
Alfabetisch gerangschikt zijn er de volgende straten:

DING  Rechtspraak binnen het Dingspel. Drenthe was verdeeld in 6 Dingspelen.

ETSTOEL  Het hoogste rechtscollege in Drenthe. De etstoel werd gevormd door 24 ‘lekerechters’, de etten, uit ieder dingspel 4 en stond onder voorzitterschap van de ‘drost’, de vertegenwoordiger van de Bisschop van Utrecht. Het woordje ‘et’ is afkomstig van eed, etten zijn dus mensen die de eed hebben afgelegd.
Zie ook wat er in Wikipedia over geschreven wordt.

GOORSPRAKE  Rechtspraak binnen het Dingspel. Drenthe was verdeeld in 6 Dingspelen.

LOTTING  Zitting van de rechtbank (etstoel, ding, goorsprake). Meestal vonden er jaarlijks per rechtbank 3 zittingen (lottingen) plaats. Deze lottingen konden meerdere dagen per zitting bestrijken.

MEENT  De gemeenschappelijke weidegronden rond een dorp gelegen. De meent vormde een onderdeel van de marke.

ROCHT  Lagere rechtspraak binnen het Kerspel.

WAARDEEL  Ieder marke had een bepaald aantal waardelen. Het aantal waardelen kan worden gerelateerd aan het aantal huizen (boerderijen) die in de 12de – 13de eeuw in een dorp (buurtschap) aanwezig waren. Door vererving werden deze waardelen gesplitst. Deze splitsing vond plaats volgens een vast systeem, ieder waardeel kon worden gesplitst in 16 gelijke delen. Een zo’n 16e-deel van een waardeel wordt een spint-waardeel genoemd. Verder is een spint ook een inhoudsmaat nl. 1/16 deel van een mud (ca. 70 kilo).

WILLEKEUR  Alle oude regels en wetten geldend binnen de buurtschappen worden willekeuren genoemd. Het woordje keur wordt heden ten dage nog gebruikt bij de waterschappen.

In Anloo wordt elk jaar een Etstoel nagespeeld.