ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Het bestuur van de Vijversburg nodigt u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op vrijdag 4 november 2022, aanvang 14.30 uur, in de recreatiezaal

AGENDA

Extern Beheer:

a. Ja/nee stemmen over het uitbesteding aan extern beheer.
b. Zo ja, stemmen over uitbesteding aan welke externe beheerder/vastgoedbeheerder.
c. Stemmen over 1-jarig of 3-jarig contract. Het bestuur stelt voor 1 jaar.
d. Stemmen over datum overdracht. Zo spoedig mogelijk.
e. Externe beheerder wordt betaald uit verhoging servicekosten à +/- € 20 per maand.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om bij afwezigheid toch uw stem uit te brengen (artikel 18 lid 8 van de Statuten).
De leden kunnen zich, mits bij schriftelijke volmacht, in de ledenvergadering doen vertegenwoordigen.
Niemand kan als gevolmachtigde meer dan twee leden vertegenwoordigen.
Volmachten zijn op kantoor verkrijgbaar.

(volgende reguliere ALV: vrijdag 16 december, 14.00 uur, in de recreatiezaal).