Informatie middagen extern beheer

Geachte leden,

Tijdens de ALV, 31 maart 2022 hebben de leden het bestuur toestemming verleend om  te onderzoeken wat de mogelijkheden van extern beheer voor CSV zijn en welke bedrijven het beste zouden aansluiten bij de wensen en eisen van onze leden.

De redenen om over te gaan op een professioneel extern beheer zijn destijds al aangegeven en deze zijn nog steeds van kracht. Het fysieke beheer van gebouwen en terrein en alle papierwerk daaromheen zijn tegenwoordig zo ingewikkeld geworden door wet- en regelgeving, dat een bestuur van leken hierdoor overbelast raakt.

Ten eerste is ons bestuur te klein, ten tweede is er niet voldoende deskundigheid op alle terreinen in huis. Ondanks goede bedoelingen en alle inspanningen van het bestuur kunnen  daardoor fouten worden gemaakt, die in de toekomst hoge kosten kunnen veroorzaken. 

Ten tweede wisselt het bestuur in de loop van jaren steeds van samenstelling.

Enerzijds levert dat een frisse blik op de bestaande gang van zaken, anderzijds kan daardoor deskundigheid op diverse terreinen verloren gaan.

Het bestuur heeft na lang wikken en wegen twee bedrijven gekozen. Wij hebben met hen uitgebreid contact gehad en al onze wensen en vragen op tafel gelegd.

Het resultaat van het vele werk ligt nu ter inzage in de recreatiezaal. U kunt alles uitgebreid bestuderen en uw eventuele vragen in het “VRAGEN”-schrift noteren.

Ook kunt u hiervan kennisnemen op de website van de CSV door op onderstaande linken te klikken en als er dan vragen zijn kunt u deze mailen naar het bestuur.

Het bestuur heeft in oktober twee middagen georganiseerd, te weten

Dinsdag 11 oktober om 2 uur extern beheerder PandGarand in de recreatiezaal.

Vrijdag   14 oktober om 2 uur extern beheerder MVGM, in de recreatie zaal

waarop de externe beheerders zich zullen presenteren en uw vragen en wensen zullen beantwoorden.

Het bestuur heeft voor u gemak ook een vergelijkingslijst gemaakt die u hieronder kunt kiezen

Uw bestuur verdwijnt niet! Het blijft een aanspreekpunt.

Een aantal taken zullen in eigen hand blijven, bijvoorbeeld de kennismakingsgesprekken. De salarisadministratie blijft zoals deze is en ook de vertrouwde werknemers blijven.

Kortom, uw bestuur wil u graag continuïteit bieden op alle terreinen met de grootst mogelijke deskundigheid om uw verblijf in de Vijversburg zo prettig mogelijk te maken.

Het bestuur.