WADI

Om de wateroverlast in Norg te verminderen, wordt naast het vervangen van de riolering en het afkoppelen van het regenwater, een Water Afvoer Drainage Infiltratie (WADI) aangelegd. Een WADI is een soort kom waar het regenwater bij hevige regenbuien tijdelijk in blijft staan en dan langzaam in de grond trekt. De WADI wordt aangelegd bij de Vijversburg. De grond van de Vijverburg is van CS Vijversburg. De gemeente Noordenveld en de Coöperatieve Servicecentrum “Vijversburg” U.A. hebben op 21 april 2022 een overeenkomst getekend over het gebruik van deze grond in de vorm van een erfpachtovereenkomst.

Tekst (iets aangepast) en foto is overgenomen van de Facebook-pagina van de gemeente. Links op de foto zien we wethouder Kirsten Ipema en rechts onze voorzitster Inez Alberda van Ekenstein.

Zowel in de Krant als in de Norger Courant is daar aandacht aan besteed.
(Met klikken op het plaatje ziet u een vergroting)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *