WADI

Om de wateroverlast in Norg te verminderen, wordt naast het vervangen van de riolering en het afkoppelen van het regenwater, een Water Afvoer Drainage Infiltratie (WADI) aangelegd. Een WADI is een soort kom waar het regenwater bij hevige regenbuien tijdelijk in blijft staan en dan langzaam in de grond trekt. De WADI wordt aangelegd bij de Vijversburg. De grond van de Vijverburg is van CS Vijversburg. De gemeente Noordenveld en de Coöperatieve Servicecentrum “Vijversburg” U.A. hebben op 21 april 2022 een overeenkomst getekend over het gebruik van deze grond in de vorm van een erfpachtovereenkomst.

Lees verder

Radio

Het analoge radiosignaal via de kabel is per 29 maart 2022 vervallen wat inhoudt dat Ziggo het radiosignaal via de kabel alleen nog digitaal uitzend. De meeste mensen zullen een analoge radio hebben, dus er is een probleem. De oplossing die hier gegeven wordt is luisteren via de TV of een FM-antenne aansluiten op uw radio. Voor dat laatste zult u moeten bellen naar 0850-511631.

Lees verder

Plan Stuifduinen van tafel

Middels een petitie hebben de meeste inwoners van de Vijversburg getekend tegen het plan om 30 luxe vakantiewoningen te bouwen op het stukje akkerland achter het terrein van de Vijversburg. Dat heeft geholpen, dit plan is van tafel. Helemaal opgelucht moeten we nog niet zijn want de gemeente gaat wel met de projectontwikkelaar verder praten over verdere plannen met dit terrein.

Lees verder

Energielabel

Bij verkoop van een woning is het wettelijk verplicht een energielabel te overhandigen. Tot 1 januari 2021 was het mogelijk deze online aan te vragen en dan kostte het ongeveer € 10. Vanaf 1 januari 2021 kan dat niet meer en moet er een energieadviseur langs komen om de boel op te nemen. Zie voor informatie Rijksoverheid.
Bij een appartement zijn de kosten gemiddeld € 100 en bij een eengezinswoning € 190.
Bij het niet hebben van een energielabel kan er een boete gegeven worden van € 435.

WOZ-waarde

Eind februari hebben wij allemaal een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen.
Hierin staat ook de WOZ-beschikking. Bij vele is dit een heel stuk hoger dan vorig jaar, tot wel meer dan 20%. Hiertegen kunt u bezwaar maken.
De OZB en waterschapsbelasting worden dan wel via de Coöperatie geïnd maar u bent zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de WOZ-waarde.
Lees dit eerst: Bezwaar gemeentelijke belastingen.

Lees verder