Expositie

In de hal op de eerste verdieping bij de liften worden regelmatig kunstwerken gemaakt door bewoners van de Vijversburg geëxposeerd. Voorheen werden deze in De Koerier aangekondigd en zodoende was het bekend wat er wanneer er geëxposeerd werd. Helaas is dat niet meer zo en blijft er niets naders over dan om regelmatig te kijken.

Een aantal exposities wat er in het verleden tentoongesteld is geweest is hier terug te vinden als bericht. In dit bericht de situatie van 17 maart 2024.