De Boerhoorn

De Boerhoorn is een muziekinstrument maar ook een uitgave van de Historische Vereniging Norch. In het nummer van de Boerhoorn van juni 2020 staat een interview met Jans Stevens. Hij schrijft dat zijn ouders een gemengd boerenbedrijf had aan de Langelöerweg op de plek waar nu de brievenbus bij de Vijversburg staat.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat waar nu Vijversburg is voorheen een boerderij heeft gestaan.

Tinus van der Molen

Lees verder