ACTIVITEITEN SEIZOEN 2023 – 2024

       

                                

Bridge                      – maandagmiddag  13.30 uur
                                   – contactpersoon:   Gré van Vondel
                                   – startdatum: 11 september

Stoelgym                   – dinsdagmorgen 10.30 uur
                                  – docente Christa Wevers
                                    – contact via kantoor Vijversburg
                                    – iedere 1e les van de maand wordt afgesloten met een kopje koffie,

                                    – eerst volgende: 5 september                           


Soos                           – woensdagmiddag 14.00 uur   
                                    – o.a. klaverjassen en rummicub
                                    – contactpersonen: Leny Dagelet en Sikko Kremer
                                    – startdatum: 13 september     

Biljart                        – donderdagmiddag 14.00 uur
                                    – contactpersoon: Jan Tinge
                                    – startdatum:  7 september         
                       
Sjoelen                      – 1x per 3 weken op maandagavond 19.30 uur
                                   – contactpersoon: Trijntje de Rink
                                   – startdatum: 4 september

Zangkoor                 – 1x per 2 weken op dinsdagmiddag 14.00 uur
                                    – contactpersonen: Jan en Anneke Tinge
                                    – startdatum: 5 september


Koffieochtend           – 1x per maand op de 2e vrijdag van de maand ’s morgens om 10.00 uur
                                    – contactpersonen Rita Broekhuizen en Jacob Kuiper
                                    – eerst volgende: 8 september

Culturele club “Elck wat Wils”
                                     – 5x per jaar, waarvan 4x op een donderdagavond en 1x op een middag
                                     – contactpersonen: Aafke Beukema, Janna Haaijer en Anneke Tinge
                                     – startdatum: 26 oktober, 19.30 uur.

  • ( Het programma volgt nog )

Organisatie bibliotheek en ruiltafel
                                      – contactpersonen: Toor de Haas en Henk Limbeek

Website                      – www.vijversburg-norg.nl     
                                      – contactpersoon: André van Tubergen

Expositie “Vijversburgers Tentoongesteld”
                                       Hiervoor worden nieuwe vrijwilligers gevraagd
                                       – contactpersoon: Trijn de Leeuw


Commercieel

Kapster           Hilda Braam aanwezig op woensdag, afspraken via tel. 06-13408920

Pedicure         Aleida Bruins aanwezig op donderdag, afspraken via tel.nr. 06-23125328

Modeshow door de fa. Westerhof   2x per jaar; – najaarscollectie      5 oktober 2023
                                                                                      – voorjaarscollectie   2 mei 2024


Heeft u een idee om een nieuwe activiteit op te starten?
Informatie en ondersteuning via het kantoor van de Vijversburg.

Openingstijden kantoor van 10.00 – 11.00 uur
Telefoon: 0592-612631
E-mail: c.vijversburg@kpnplanet.nl


De activiteiten worden aangekondigd in de Koerier en op de publicatieborden.
U bent van harte welkom!

                                       ————————————————-


Western Party

9 september a.s. vanaf 16.00 uur

Heeft u zich al opgegeven voor deze party? Helemaal oké!
Was u dit wel van plan, maar is het er nog niet van gekomen?
Gewoon doen, door het strookje in te leveren vóór woensdag a.s.
                                    T
Tot ziens, Aly Flonk en Trijn de Leeuw.