WADI

Om de wateroverlast in Norg te verminderen, wordt naast het vervangen van de riolering en het afkoppelen van het regenwater, een Water Afvoer Drainage Infiltratie (WADI) aangelegd. Een WADI is een soort kom waar het regenwater bij hevige regenbuien tijdelijk in blijft staan en dan langzaam in de grond trekt. De WADI wordt aangelegd bij de Vijversburg. De grond van de Vijverburg is van CS Vijversburg. De gemeente Noordenveld en de Coöperatieve Servicecentrum “Vijversburg” U.A. hebben op 21 april 2022 een overeenkomst getekend over het gebruik van deze grond in de vorm van een erfpachtovereenkomst.

Lees verder

Uitvoering rioolwerkzaamheden

Het riool in het complex Vijversburg wordt vervangen en daarbij het regenwater gescheiden van het vuilwater. Het regenwater zakt de grond in en gaat dan niet mee naar de waterzuiveringsinstallatie en dat is een goede zaak. Om het regenwater de grond in te laten zakken wordt gebruik gemaakt van infiltratiebuizen. Dat zijn betonnen buizen die poreus zijn. Bij een hevige regenbui, als de infiltratiebuizen het niet kan verwerken, dan komt het regenwater terecht in de WADI. Deze zal dus meestal droog zijn. Om te voorkomen dat in een extreem geval de WADI overloopt komt er een overstort op het riool bij de Ordel.

Lees verder